۱-سرکار خانم دکتر مرجان ساعدی متخصص رادیولوژی
۲-جناب اقای دکتر محمد باقر نوروزی متخصص رادیولوژی
۳-جناب اقای رضا سید حسین بیگی کارشناس ام ار ای – دارای برد تخصصی ام ار ای از امریکا
۴- جناب اقای حسین چهره کارشناس ارشد تصویربرداری پزشکی