سونوگرافی کلیه

سونوگرافی کلیه

سونوگرافی کلیه یکی از راه‌های تشخیصی برای ارزیابی سلامت این اندام‌های بدن می‌باشد. سونوگرافی، یک روش تشخیصی و تصویربرداری است که از امواج صوتی با فرکانس بالا برای دیدن اندام‌های داخلی استفاده می‌کند.
از سونوگرافی ممکن است برای ارزیابی اندازه، موقعیت و شکل کلیه‌ها و همچنین ساختارهای مربوطه نظیر حالب و مثانه استفاده شود و می‌توان با آن تومور، کیست، آبسه، انسداد و عفونت در درون یا اطراف کلیه را شناسایی کرد. وجود سنگ در کلیه و یا حالب نیز ممکن است با سونوگرافی تشخیص داده شود.

مزایای سونوگرافی کلیه

  • عدم استفاده از اشعه ایکس در این روش تصویربرداری باعث می‌شود که بیمار از مضرات احتمالی اشعه ایکس در امان باشد.
  • این روش قابل تکرار است.
  • نسبت به سایر روش‌ها کم هزینه‌تر است.
  • با استفاده از این روش، اطلاعات آناتومیک خوبی در مدت زمان کوتاه از کلیه‌ها به دست می‌آید.
  • در این روش تصویربرداری به مواد کنتراست زای درون وریدی نیازی نیست.
  • در زنان باردار بهترین روش تشخیص و شناسایی محسوب می‌شود.